2016. december 3-án megnyílt a Kapos ART Egyesület MAIL ART gyűjteményéből készült kiállítás. A tárlatot Szombathy Bálint nyitotta meg, az alábbiakban az általa elmondottakat közöljük.

 

b_360_360_0_00_images_stories_hirek_201612_k_08.jpg

 

"A vasfüggönnyel elzárt Magyarországon, de Kelet-Európában általában is, a posta intézménye a 60-as évek végétől egyre jelentősebb szerepre tett szert a progresszív művészek körében. A Nyugat friss kulturális-művészeti javai felé csak módjával nyitott társadalmi-politikai rendszer nemcsak az egyéni mozgást, hanem a szabad szellemi áramlást is gátolta, akadályozta, nem egyszer pedig szankcionálta is. Miután a neoavantgárd gyakorlatában a fényképnek, a szöveges műnek vagy az egyéb papír alapú munkáknak felértékelődött az ázsiója, a művészek rájöttek, hogy alkotásaik postán történő forgalmazása révén egyrészt ki tudják játszani a cenzúrát, másrészt nagy távolságokra is el tudják juttatni a szellemi termékeiket, életjelet adva magukról a nagyvilágnak. Ennek a felismerésnek és a nyomában kibontakozódó aktivitásnak köszönhetően a mail art, vagyis a küldeményművészet hatalmas népszerűségre tett szert, áramoltatva a kreatív küldeményeket az elzárt társadalmakból a nyitottakba, és fordítva.

A kapcsolatművészeti világhálózat számára másrészt érezhetően leértékelődtek az addig vezető művészeti központok, mint Párizs vagy New York, hiszen a postai csereforgalomban a legeldugottabb lakott települések művészei egyenrangúan vettek részt a központokban tevékeny kortársaikkal. A nemzetközi postahálózat mindenkit összekötött, lehetővé téve azt is, hogy a művészek a vezető állami intézmények megkerülésével rendezzenek kiállításokat, például lakásokon, kávézókban, műtermekben, egyetemi találkozóhelyeken. Sokan osztják a véleményt, hogy a több ezres címlistákat áramoltató küldeményművészeti világháló tekinthető a mai internet ősmodelljének.
A budapesti Artpool Művészetkutató Központ által közzétett A magyar kapcsolatművészet és küldeményművészet kronológiája című történeti kimutatás szerint hazánkban 1971-ben vett igazán lendületet és vált népszerűvé a mozgalom. A balatonboglári Kápolnatárlatokat üzemeltető Galántai György például a művészet rangjára emelte a hatóságokkal 1971 és 1974 között lebonyolított nem művészeti tartalmú levelezését, melynek végeredménye a Kápolna bezárása lett. A levelezési aktivitás kezdetén a magyar koncept-művészek között többek között Attalai Gábor, Bak Imre, Baranyai András, Beke László, Csiky Tibor, Galántai György, Gulyás Gyula, Haraszty István, Hencze Tamás, Major János, Maurer Dóra, Pauer Gyula, Szentjóby Tamás, Tót Endre és Türk Péter neve bukkan fel, a teljes névsor azonban ennél jóval terebélyesebb.
Az 1990-ben bejegyzett Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület megalakulása után mindössze két esztendővel küldeményművészeti kiállítást szervezett a Postai Világnap alkalmával. Azóta is rendszeresen foglalkozik mail art események rendezésével, hiszen a szervezet művészi krédója a következőképpen szól: kultúra, információ, kommunikáció. Ez igazán korszerűen hangzik.
Amikor a Kapos Art létrejött, a mail art terepét már nem találhatta olyannak, amilyennek a 70-es évek elején találhatták az akkori progresszív magyar művészek. A számítógép-technológia elterjedése sok mindent megváltoztatott, többek között a küldeményművészetet is, több szempontból kihúzva a talajt a hagyományos postai kommunikáció lába alól. Továbbá a társadalmi-politikai viszonyok is megváltoztak: szabaddá vált az egyéni és a csoportos szellemi javak világméretű áramoltatása. Így hát mára jószerével a mail art romantikus vonása maradt meg, amiről ezen a gyűjteményes kiállításon is meggyőződhetünk, nem kevés nosztalgiával vetve pillantást a levelek és a képeslapok tartalmára.
Az anyag a múltba visz bennünket, egy rendkívül izgalmas időutazást tesz lehetővé. Mert igaz ugyan, hogy a megváltozott társadalmi-politikai körülmények következtében a postai üzenetek jellege is módosult – ha úgy akarjuk, a politikai és a szociális tartalmak éle némileg eltompult –, ám két dolog miatt továbbra is szép maradt a mail art. Az egyik az üzenetek esztétikai minősége, a másik pedig a személyes vonása. Ez a két tulajdonság az, amely átmentette magát egészen a jelenkorig s melyeket nem tudott befolyásolni annak a ténye, hogy az alkotók közötti kommunikáció ma már javarészt elektronikus eszközökkel zajlik.
Azt szokták mondani, hogy a szerelem elmúlik, a szeretet viszont megmarad. Valami ilyesmi történt a küldeményművészettel is: jócskán túl vagyunk a kezdetek nagy fellángolásán, de – mint ahogyan a 90-es évek termése is igazolja – a szilárd műfaji standardok továbbra is tartják magukat. Attól függetlenül, milyen módon történik az esztétikai hírcsere."
 
Szombathy Bálint
 
Elhangzott a Válogatás a Kapos ART Nemzetközi MAIL ART Gyűjtemény című kiállítás megnyitóján, Együd Árpád Kulturális Központ, Kaposvár, 2016. december 3.
 
b_360_360_0_00_images_stories_hirek_201612_k_01.jpg
 
A Kiállításmegnyitó előtt tartottuk éves közgyűlésünket is. A két esemény képei megtekinthetőek IDE kattintva.