Modernség, avantgard, Ungvári 

Ahogyan a teljes Magyarország, az akkori történelmi-politikai viszonyok közepett élete javarészében Ungvári Károly is elzártan élt a friss külföldi művészeti eredményektől. Elszigetelten élt ugyanakkor kortársaitól, a vele egy ívásúaktól is, akikkel pedig azonos hullámhosszon gondolkodott és eszmét cserélhetett volna életről, tudományról, művészetről. Ez nemcsak a vidék és főváros fényévnyi távolsága miatt volt így, de a társadalmi távolság miatt is, amely őt státusa és a kapcsolatok hiánya miatt elválasztotta szerencsésebb művésztársaitól. Volt példa a szándékos elszigetelésre is, amikor a helyi művészeti kiskirály még zsűri elé sem engedte munkáit. Hozzájárult mindehhez, hogy védekezésképp elszigetelte ő is önmagát az eltérő habitusú és világnézetű kollégáktól és kisstílű, értetlen környezetétől.    

         A született tehetség, a világos gondolkodás képessége, az eltökélt önművelés tette, hogy Ungvári Károly mindezek ellenére Gyarmathyhoz hasonlóan a korral adekvát világszemléletet alakított ki, különös érzékkel rátalálva mindig a számára fontos, észjárásához illő szerzőre és könyvre. Fölismerte, csakúgy, mint az avantgard elhivatottságában rokon Gyarmathy Tihamér, hogy szilárd világnézeti meggyőződés nélkül nincs korszerű művészet. Ez alapozta meg a mindennek alárendelt céltudatos, elmélyült és eredményes művészi munkát. Ez adta az erőt a fölismerhetően, jellegzetesen egyéni kifejezésmód kialakításához, amely azonban harmónikusan és szervesen illeszkedik abba a tág és mégis körülhatárolható fogalom- és stíluskörbe, amit modernnek nevezünk. Azaz Ungvári Károly festőművész képességei és intellektusa révén fölülemelkedett történelem és társadalom gátjain, s a szellem titkos hajszálcsövein kapcsolatot talált az egyetemes modernséggel. Amit ő tett művészetével, az avantgard cselekvés volt az ő korában, különösképp az ő környezetében.

         Manapság, a mindent relativizáló posztmodern idején, amikor többnyire úgy tetszik, nemcsak a biztos világszemlélet hiányzik itt-ott, de inkább semilyen meggyőződés, hit vagy világnézet sem tűnik át a műveken, Ungvári Károly életműve, ez a szilárd művészi építmény, példa lehet mindannyiunk számára, akik művésznek, festőnek szeretnénk tudni magunkat.

 2007. március   

Kováts Albert


 

 

 

 

 

back

next